Tento kurz je určen všem, bez rozdílu věku, kteří chtějí prostřednictvím intuitivní malby objevit svou skrytou kreativitu a naučit se volně vyjadřovat své myšlenky a emoce. Těm, kteří pociťují potřebu se výtvarně realizovat, ale nevědí jak na to. Všichni jsme toho schopni! Jen potřebujeme uvolnit zábrany a zbavit se domněnky, že neumíme svobodně tvořit. Poznáte základy malířské tvorby, rozmanité techniky a odlišnosti v použitých materiálech.

Lektor vás provede během kurzu základními technikami (tužka, uhel, pastely, pastelky, tuš), zaměřenými na kresbu podle skutečnosti i volná témata, která vycházejí z vlastní představivosti.

Naučíte se poznávat základy stavby obrazu – kompozici a perspektivu, s cílem dosáhnout výtvarného výrazu. Kurz je vhodný i pro zájemce o talentové přijímací zkoušky na střední školy s výtvarným zaměřením. Již několik žáků ZŠ bylo úspěšně přijato.

Přijďte si vyzkoušet a rozvinout své výtvarné dovednosti. Odnesete si inspiraci pro pokračování ve vlastní tvorbě nebo touhu, dále se zdokonalovat pod odborným vedením lektora.

Každou první středu v měsíci od 17:30 hodin.

Minimální počet účastníků je 5 osob.

Kurzovné 350 Kč (délka lekce 3 hodiny).

Potřeby na kresbu a malbu budou k dispozici pouze na prvním setkání, dále si je účastníci pořizují sami podle instrukcí lektora.

Rezervace

Rezervace této události už nejsou dostupné.

Lektor

Tomáš Miro Záhořík

Výtvarné vzdělání v malbě a kresbě jsem získal v letech 1970 – 1980 u královéhradeckého malíře Oty Klečka a dále rozvíjím své hřivny jako autodidakt. Malovat pro mě znamená být ! Všechno, čím jsem v životě prošel a procházím se nějakým způsobem odráží v mé tvorbě, hledám neustále styl a formu, jak zviditelnit neviditelné ! Myslím, že síla a krása malby je v její individuální jedinečnosti a neopakovatelnosti. Vzhledem k tomu, že umění je velmi subjektivní způsob sebevyjádření a vychází z rozdílných způsobů vnímání světa, myslím, že jedno téma na jeden obraz nestačí. To je pro mě nekonečný pramen inspirace. Expresivní malba je pro mě nejpřirozenějším způsobem, jak vyjádřit emoce spojené s nejrůznějšími prožitky, sny, imaginacemi a smyslovými zkušenostmi. Netrvám na tom, aby divák přesně rozuměl tomu, co je obsahem a smyslem mého díla – to často ani já sám hned nevím – jde spíš o to, pozvat ho skrze vizuální a emoční zkušenost do jeho vlastního světa fantazie.

www.cheironart.cz