Jana Soběslavová

Jmenuji se Jana Soběslavová, bydlím v Nové Pace, kde žiji se svojí rodinou.Vystudovala jsem střední uměleckou školu v Liberci. V roce 2002 jsem založila ateliér JÉÉDESIGN. Několik let jsem se věnovala Serigrafii, především potisku triček a polštářů. V roce 2007 jsem ale doslova propadla keramice, která mě baví dodnes a kterou se také již několik let živím. Již na škole mne oslovilo modelování. Velice ráda vytvářím své hlavouny, květoně, stínidla a spoustu dalších zvláštních objektů, ke kterým si někteří lidé najdou svoji cestu. Každý rok na jaře odjíždím do keramické školy Jarmily Tyrnerové z Kohoutova. Tam se účastním setkání keramiků pod vedením akademické sochařky Jindry Vikové. Jezdí tam již několik let parta úžasných lidí, předáváme si navzájem své zkušenosti a zábavu není nouze. Je to vždy velmi inspirativní setkání.

Nevěnuji se ale jenom keramice. Vyrábím dřevěné tahací loutky, ke kterým se váže také mé dětství a Mým velkým koníčkem je i malování. Když maluji, zapomenu na všechno kolem sebe. Někdy stačí, že slyším hudbu a už vím co budu malovat. Proto u sebe neustále nosím tužku a papír, abych si mohla poznamenat, když mě něco osloví. Ateliér Jéédesign mám ve svém domku na kopci, kde jsem vybuduvala malý obchod.

www.jeedesign.cz 

Vojtěch Jirásko

Kreslíř, grafik, měditepec

Ročník 1976. Narozen v Praze, nyní žije a pracuje v pevnosti Josefov. Převážnou část života ovšem pobýval v Nové Pace a podkrkonošskou krajinu považuje za místo svých kořenů.

Studoval v ateliéru Grafiky , kde mu byl učitelem oka a ruky a čáry V.Kokolia. Absolvování Akademie výtvarných umění ho ovšem neodradilo od touhy hotovit předměty tzv. umělecko-řemeslné, coby romantické vzhlížení ke starým řemeslníkům, kteří uměli spojit funkci estetickou, užitnou a magickou. Tuto touhu uskutečňuje skrze pozapomenuté řemeslo měditepecké, k němuž ho přivedla paní E.Kollerová.

Druhou linii své práce –kresby- v posledních letech uzavírá do knih, coby krabiček kryjících a ukrývajících text a obraz. Litevské pohádky byla první takovou krabičkou, vznikla bez grantu a nakladatele. Inspirace textem mu vyhovuje, i zde tedy panuje jistá užitnost.

www.meditepec.cz