KURZ MALBY PRO ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ POKROČILÉ

Tento kurz je určen všem, kteří chtějí prostřednictvím intuitivní malby objevit svou skrytou kreativitu a naučit se volně vyjadřovat své myšlenky a emoce. Těm, kteří pociťují potřebu se výtvarně realizovat, ale nevědí jak na to. Všichni jsme toho schopni! Jen potřebujeme uvolnit zábrany a zbavit se domněnky, že neumíme svobodně tvořit. Poznáte základy malířské tvorby, rozmanité techniky a odlišnosti v použitých materiálech. Odnesete si inspiraci pro pokračování ve vlastní tvorbě nebo touhu, dále se zdokonalovat pod odborným vedením lektora.

Kurzovné 350 Kč (délka lekce 3 hodiny). Předplatné 8 lekcí, které budou probíhat do ledna, 2400 Kč)

Potřeby na kresbu a malbu budou k dispozici pouze na prvním setkání, dále si je účastníci pořizují sami podle instrukcí lektora. Uhrazení předplatného proběhne taktéž na první lekci.

Možno proplatit z fondu FKSP. Registrujte se v našem formuláři níže. 

 

Lektor

Tomáš Miro Záhořík

Výtvarné vzdělání v malbě a kresbě jsem získal v letech 1970 – 1980 u královéhradeckého malíře Oty Klečka a dále rozvíjím své hřivny jako autodidakt. Malovat pro mě znamená být ! Všechno, čím jsem v životě prošel a procházím se nějakým způsobem odráží v mé tvorbě, hledám neustále styl a formu, jak zviditelnit neviditelné ! Myslím, že síla a krása malby je v její individuální jedinečnosti a neopakovatelnosti. Vzhledem k tomu, že umění je velmi subjektivní způsob sebevyjádření a vychází z rozdílných způsobů vnímání světa, myslím, že jedno téma na jeden obraz nestačí. To je pro mě nekonečný pramen inspirace. Expresivní malba je pro mě nejpřirozenějším způsobem, jak vyjádřit emoce spojené s nejrůznějšími prožitky, sny, imaginacemi a smyslovými zkušenostmi. Netrvám na tom, aby divák přesně rozuměl tomu, co je obsahem a smyslem mého díla – to často ani já sám hned nevím – jde spíš o to, pozvat ho skrze vizuální a emoční zkušenost do jeho vlastního světa fantazie.

www.cheironart.cz