Tento kurz je určen všem, kteří chtějí prostřednictvím kresby a malby objevit svou skrytou kreativitu a naučit se volně vyjadřovat své myšlenky a emoce. Těm, kteří pociťují potřebu se výtvarně realizovat, i těm kteří nevědí jak na to. Všichni jsme toho schopni! Jen potřebujeme uvolnit zábrany a zbavit se domněnky, že neumíme svobodně tvořit. Poznáte základy malířské a kreslířské tvorby, rozmanité techniky a odlišnosti v použitých materiálech.

Lektor vás provede během kurzu základními technikami (tužka, uhel, pastely, pastelky, tuš, vodové, temperové a akrylové barvy), zaměřenými na kresbu a malbu podle skutečnosti i volná témata, která vycházejí z vlastní představivosti.

Naučíte se poznávat základy stavby obrazu – kompozici a perspektivu, s cílem dosáhnout výtvarného výrazu.                                                                     

Kurz je vhodný i pro zájemce o talentové přijímací zkoušky na střední školy s výtvarným zaměřením. Již několik žáků ZŠ bylo po jeho absolvování úspěšně přijato.

Přijďte si vyzkoušet a rozvinout své výtvarné dovednosti. Odnesete si inspiraci pro pokračování ve vlastní tvorbě nebo touhu, dále se zdokonalovat pod odborným vedením lektora.

 

12. 10. 2022  proběhne vernisáž děl a zahájení nové výuky

 

Startujeme 2.11. 2022 a dále každou středu  od 17:30 hodin 

zatím 18 lekcí / lekce/120min 

/23.11. a 7.12.  kurz nebude, v ateliéru probíhají plánované akce/

Členský příspěvek : 7 200,-Kč 

                      

 

Výtvarné pomůcky v ceně kurzu / vyjímkou jsou malířská plátna a sololitové desky 

Lektor

Tomáš Miro Záhořík

Výtvarné vzdělání v malbě a kresbě jsem získal v letech 1970 – 1980 u královéhradeckého malíře Oty Klečka a dále rozvíjím své hřivny jako autodidakt. Malovat pro mě znamená být ! Všechno, čím jsem v životě prošel a procházím se nějakým způsobem odráží v mé tvorbě, hledám neustále styl a formu, jak zviditelnit neviditelné ! Myslím, že síla a krása malby je v její individuální jedinečnosti a neopakovatelnosti. Vzhledem k tomu, že umění je velmi subjektivní způsob sebevyjádření a vychází z rozdílných způsobů vnímání světa, myslím, že jedno téma na jeden obraz nestačí. To je pro mě nekonečný pramen inspirace. Expresivní malba je pro mě nejpřirozenějším způsobem, jak vyjádřit emoce spojené s nejrůznějšími prožitky, sny, imaginacemi a smyslovými zkušenostmi. Netrvám na tom, aby divák přesně rozuměl tomu, co je obsahem a smyslem mého díla – to často ani já sám hned nevím – jde spíš o to, pozvat ho skrze vizuální a emoční zkušenost do jeho vlastního světa fantazie.