KURZ KERAMIKY pro všechny zájemce.

Půlroční kurz keramiky, který zahrnuje celkem pět lekcí (1 lekce = 3 hod), při nichž půjdeme od základu, od vymačkání mističky z koule, přes vytváření nádoby z „hadů“, vytvoření si hrnku na pití z plátu, až ke keramické sošce. Kurz je určen pro všechny zájemce, protože tvořit z hlíny může každý člověk, bez ohledu na to, zda mu ve škole šla, či nešla výtvarná výchova. Hlína je úžasný materiál, který si dokáže člověka podmanit. Je tvárná, uzemňuje, zklidňuje a působí léčivě.

 

Cena celého kurzu 3000 Kč (5 lekcí) / cena jednotlivé lekce 600 Kč.

Kurz je možno absolvovat jako celek, nebo po jednotlivých lekcích. Možno proplatit z fondu FKSP.

Cena zahrnuje: lektorné, materiál – hlína, glazury, patiny, manipulaci se zbožím, převozy autem, přežah a ostrý výpal v el. peci. V průběhu kurzů budete dostávat hotové výrobky.

Minimální počet 5 účastníků pro otevření kurzu.

 

Kurzy budou probíhat vždy každou druhou středu v měsíci, tedy jednou měsíčně od 17,30 do 20,30.

  1. Kurz – keramické základy, teorie o hlíně, vymačkání čajové misky a vytvoření misky z formy. Pro pokročilejší vytváření duté koule z formy a následné dotvoření ve vázu.
  2. Kurz – techniky stavění větších nádob z hadů, vytváření květináčů a žardiniéry.
  3. Kurz – techniky stavění z keramických plátů. Vytváření hrnku, mísy, dózy nebo mýdlenky.
  4. Kurz – stavění objektů z plátů, žardiniéra, kachel, jednoduchý reliéf.
  5. Kurz – Keramická plastika, pokusíte si vytvořit sošku či sochu technikami již známými z předchozích kurzů.
Lektor

Martina Jiroutová

Martina Jiroutová, je výtvarnice, pracovala s různými materiály, v současné době se nejvíce zabývá keramikou a arteterapií. Kromě své volné tvorby pracuje se závislými a psychiatrickými pacienty, kteří ji dávají tu nejlepší zpětnou vazbu k hlíně a její moci uzdravovat a uklidňovat nemocné duše...