Vážení přátelé, opět se sešel rok s rokem, od doby kdy jsme uspořádali benefiční vánoční večer.
I v letošním předvánočním čase jsme se rozhodli podpořit projekt v našem městě, kdy naším společným cílem je shromáždit s vaší účastí finanční prostředky, které si zaslouží nejen podporu finanční, ale i náš velký obdiv a úctu.
Pro letošní rok jsme se rozhodli pro Domácí hospicovou péči Hradec Králové, která je jednou ze služeb poskytovaných Oblastní charitou Hradec Králové.

,,V dnešní době umírá mnoho lidí osamoceno, často bez využití všech moderních metod paliativní medicíny. Výtěžek benefičního večera v Artičoku bude proto věnován na podporu hospicové péče v našem regionu. Na Královéhradecku funguje v současnosti Domácí hospicová péče Hradec Králové, kterou provozuje Oblastní charita Hradec Králové. Tato služba pečuje o lidi nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí, pomáhá jim zvládnout závěrečnou etapu života, tak, aby mohli odejít důstojně a bez utrpení.  Pozornost a následná péče je věnována i pozůstalým.

Oblastní charita Hradec Králové v současnosti připravuje výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách u Hradce Králové. Toto zařízení doplní již fungující Domácí hospicovou péči, naváže na její cíle a nabídne svým klientům možnost péče v prostorách hospice.  V uvedeném zařízení se bude kromě samotného lůžkového hospice nacházet i ambulance paliativní péče, zázemí střediska Domácí hospicové péče a půjčovna kompenzačních pomůcek.

Projekt vzniká v souladu se strategickými dokumenty města Hradec Králové i Královéhradeckého kraje, doporučuje ho vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové i další odborníci z oblasti paliativní a hospicové péče. V současné době usilujeme o soustředění finančních prostředků z různých zdrojů na první etapu – projektovou dokumentaci k výstavbě lůžkového hospice.

Všem účastníkům benefičního večera srdečně děkujeme za jejich zájem a ochotu podpořit změnu k lepšímu!“

Lektor

Hosté:

CÍRKEVNÍ ZUŠ HK + PECQUI

MICHAL HORÁK

IVO JAHELKA