Chile a Velikonoční ostrov

Země kontrastů se zasněženými sopkami, vinicemi, průzračnými jezery i přesličkovitými lesy. Pestré domky na kůlech ostrova Chiloé a rozervané pobřeží Pacifiku postupně přechází do opuštěné, větry bičované Patagonie na břehu Magalhaesova průlivu. Nejjižnější chilské město Punta Arenas i tučnáci vystrojení do černého fráčku. Velikonoční ostrov s tajemnými sochami moai.

 

Vstupné 60 Kč

Rezervace

Platba za rezervaci se uskuteční v den konání akce na místě.

Lektor

Ludmila Puldová