Večery pod Bílou věží – pravidelná setkávání v galerii Artičok.

Nevšední rozhovory Ilony Dvořákové s nevšedními lidmi, které spojuje láska k našemu kraji a Hradci Králové.

Hostem Ilony Dvořákové v pořadu Večery pod Bílou věží bude tentokrát pomocný pražský biskup a politický aktivista Mons. Václav Malý.

 

Za svůj občanský i politický postoj zažil persekuci i věznění. Studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen v červnu 1976 v Praze. Působil jako kaplan ve Vlašimi a Plzni. Podepsal Chartu 77 a poté byl zbaven státního souhlasu k výkonu kněžské služby. Pracoval jako topič a zeměměřičský figurant. Z kraje 80. let byl mluvčím Charty 77 a později i občanského fóra. Po listopadu 1989 působil v pražských farnostech na Smíchově a v Holešovicích. V prosinci 1996 ho papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Roku 1998 mu byl propůjčen řád T.G. Masaryka III. třídy, je rovněž nositelem Čestné medaile Tomáš Garrigua Masaryka za věrnost jeho odkazu a roku 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga. Je zakládajícím členem správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

 

 

Vstupné 150 Kč / pro seniory 80 Kč.

Akce se koná s podporou statutárního města Hradec Králové.

Rezervace

Rezervace této události už nejsou dostupné.

Host

Mons. Václav Malý