Na somatické dílně s Alicí Červinkovou zakusíme práci s tělem skrze pozornost, dech, hlas a jemný, pomalý pohyb. Záměrem dílny je probudit (zvědomit) a uvolnit tři klíčová místa v těle: bránici, bedro-kyčelní svaly (psoas) a pánev. Hledáním spojení s těmi částmi těla, se kterými běžně ve spojení nejsme, podporujeme nejen svou vnímavost, ale především užitečnější a svobodnější pohybové i dechové vzorce. Kombinace práce s pozorností, pohybem, dechem a hlasem působí blahodárně na nervový systém a vede k hlubším formám uvolnění, kter&am p;eacut e; občerství celý organismus.

Dopolední část semináře bude věnovaná uvedení do somatického přístupu. Skze jednoduchá cvičení se postupně zaměříme na bránici, bedro-kyčelní svaly a pánev. Kromě pozornosti nás bude navádět dech, hlas a zapojíme také ideokinesii, tedy přístup, který pracuje s představami a obrazy, které podporují proc&iacut e;těn&i acute; určité části těla.

Odpolední část navazuje na dopolední dílnu a rozšiřuje ji. Ponoříme se do práce s bedro-kyčelními svaly, jedinými svaly, které spojují páteř, pánev a dolní končetiny a zároveň se jedná nejhlouběji položené svaly v těle, které jsou v přímém kontaktu s páteří a vnitřními orgány. Svou povahou jsou be dro-kyč elní svaly chápány spíše jako tekuté a tak se skrze kontakt s nimi spojíme s tekutou kvalitou našeho těla.

Workshop je rozdělen do dvou částí – dopolední a odpolední, a je možné se účastnit pouze jedné z nich. Svou náplní bude obohacující zejména pro ty, kteří se o jógu a pohyb zajímají do hloubky, ale na své si přijdou i ti, pro které je téma nové. Jedná se totiž o velmi zajímavé poznatky o přirozeném pohybu, kte ré ; platí pro jakoukoliv pohybovou aktivitu, nejen pro jógu.

Cena: 550 kč za dopolední či odpolední část. 990 kč za celý den.
Rezervace a podrobné informace: vanda@vandayoga.cz, 774 166 010
Uhrazením částky na účet 1517201053/0800 si rezervujete své místo,částku je nutno uhradit nejpozději týden před konáním akce a je nevratná,v případě,že jste částku již uhradili a nemůžete se dostavit,své místo je možné převést na jinou osobu.

Lektor

Alice Červinková

Více informací o lektorce semináře Alici Červinkové najdete na webu

www.pohybadech.cz