JAK SE PREZENTOVAT (NEJEN) NA VEŘEJNOSTI A JAK SE NA TO PŘIPRAVIT!

Seminář zaměřený na zlepšení kompetencí v oblasti komunikace v běžných soukromých i profesních situacích.

Obsah: Mezilidská komunikace, její prostředky a cíle, umění jednat s lidmi, umění dialogu a diskuse v každodenních situacích. Správné používání spisovného jazyka. Rozvoj řečnických dovedností a techniky řeči, dechová a mluvní cvičení – rytmus řeči, intonace, výslovnost. Hlasová hygiena a prevence hlasové únavy. Příprava a realizace mluveného projevu,řečnické prostředky a zlozvyky, tréma a strach z komunikace.

Motto: „Nikdy nebudete mít druhou šanci udělat první dojem“.

 

Vstupné 1800 Kč

 

Pozn: Kurz 20.1. 2018 přesunut na 17.2. 2018. Děkujeme za pochopení.

 

Lektor

Mgr. Bc. Ilona Dvořáková

Moderátorka, novinářka, publicistka, lektorka, která má zkušenosti s výukou rétoriky, kultury řeči a mluveného projevu na Pedagogické fakultě UHK. Účastní se celostátních konferencí a v rámci Školského zařízení Královéhradeckého kraje školí v oblasti komunikace a PR pedagogické pracovníky a učitele.