Koncert ZUŠ Habrmanova se soutěžní přehlídkou žáků ze třídy Evy Hainové.

Komorní soubory a sólisté se představí s novým programem, který je sestaven ze skladeb klasických i soudobých, vážných i populárních. Pro sólisty to bude první třídní soutěžní kolo. Jako porota zde budou hodnotit výkony soutěžících, rodiče, kteří obodují každý výkon. Na konci koncertu bude vyhlášení všech, kteří postoupí do školního kola a též sladká odměna. V programu se opět představí hráči na zobcové flétny a hoboje a to ne jen jako sólisté ale i v malých komorních souborech. V triu zobcových fléten Flautto Bello, Duu Oboissimo a kvartetu zobcových fléten Pomněnky.

Srdečně zveme všechny rodiče i příznivce milující hudební umění našich mladých muzikantů.

Věříme, že touto hudební akcí krásně oslavíme nový rok 2018 a s radostí vykročíme do nových začátků.

šíme se na Vás

Lektor