Absolvent Střední odborné školy výtvarné (nyní V. Hollara) v Praze. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obory výtvarná výchova (profesoři C. Bouda, J. Patera, Z. Sýkora) a čeština. Od roku 1971 působí na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové jako anatomický malíř. Těžištěm jeho profese je vědecká ilustrace, spolupracuje s řadou odborných nakladatelství. Učil dvacet let externě na katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Ve své volné malířské tvorbě, inspirované dlouholetým kontaktem s lékařskou vědou a morfologií lidského těla v rámci obecného řádu přírody, hledá souvislosti mikrosvěta a makrosvěta. V posledním období tvorby jeho zájem směřuje k duchovním reflexím univerzálních principů života. Je členem Unie výtvarných umělců, z.s. Hradec Králové, od roku 2007 jejím předsedou.

Výstava potrvá do 10. května 2017