Srdečně Vás zvu na úvodní dílnu, která se bude zabývat experimentováním. Cílem je vytvořit bezpečný prostor pro volné pohybové aktivity, které mají účel nejen protáhnout a posílit tělo a duši. Rozvoj pohybového ústrojí nám zajistí mobilitu do pozdních let a tím i komfort soběstačnosti ve stáří. Podobně je to i s hlasem. Poznáme sílu svého hlasu a jeho blahodárné účinky na těle i duši. S tím také souvisí rytmus, v jakém se pohybujeme, komunikujeme a vyjadřujeme se k okolí. Když na těchto složkách pracujeme s určitou pravidelností, může nám to zajistit harmonický rozvoj celé naší osobnosti. Na těchto dílnách nejsou potřeba pohybové ani taneční či hlasové a rytmické zkušenosti. Budeme se všichni učit a vzájemně se obohacovat svými zkušenostmi…

Dílny budou mít jistou strukturu a to: Sdílení (poznávání se), Zahřátí, Pohybové fráze, Rytmické fráze, Volný pohyb (tanec), Hlasové uvolnění, Relaxace, Sdílení (ukončení). V pohybu se budeme věnovat pohybovým vzorcům, které nás nyní ovlivňují a zkoumání jejich efektivnosti. Krátkými frázemi si budeme uvědomovat pohybové rozsahy našeho těla. Budeme vnímat „Centrum“ a odkud pohyb začíná, jeho průběh a kde končí. Také rotace mají velmi ozdravný vliv na naše tělo i proto se jim budeme také zabývat. Stejně důležitou roli hraje imaginace a „autentický pohyb“ díky němuž se můžeme propojit s děním uvnitř nás. Rytmus nás vede, ať už v pohybu či v průběhu dne, od rána do večera. Zažijeme improvizaci hrou na tělo a na jednoduché rytmické nástroje. Budeme si hrát a zkoumat jaké to je vnímat rytmus pouze ušima, či vibrací zvuku. Možná objevíme zcela nové rytmy, které vědomě nevnímáme, jako třeba žvýkání potravy. Hlas poznáme hlavně v jeho surové podobě. Díky alikvotním tónům rozezníme naše vnitřní orgány a poznáme blahodárný vliv těchto zvuků. Jednoduchým hlasovým cvičením se naučíme alikvoty poslouchat, což nám značně usnadní jejich hlasový projev. Ve volném tanci bude možnost propojovat vše, co se naučíme a přidávat tak i své variace pohybů. Závěrečná relaxace je důležitou složkou nejen pro uvolnění jak i pro vstřebání prožitků. A s tím souvisí i konečné vzájemné sdílení.

Cílem je poznávat své tělo do větší hloubky a pracovat tak na tělesném i duševním rozvoji. Je to možnost jak rozvíjet svoji osobnost harmonickým způsobem, právě díky vědomým  prožitkům. Výhodou je, že nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti,  jen chuť něco nového poznávat a mít radost s pohybu. I při kreativních činnostech jako malování, modelování, atd. se vše odehrává na pocitové a intuitivní úrovni. V hlase budeme zkoumat jeho sílu, přirozenost a blahodárný vliv vibrací, jak na těle,  tak i na psychice. Užijeme si relaxační část s poznáním vlivu imaginace. Rovněž je důležité závěrečné sdílení prožitků. Všechny složky rovněž přispívají k mobilitě a samostatnosti do pozdního stáří, také však k uvolnění třeba při studiu nebo pohybovém rozvoji v tzv. jednostranných sportech (tenis ,atd.).

 

Vstupné 250 Kč – jedna dílna (2 hodiny)

Vstupné 1500 Kč – celý kurz (6 dílen po 2 hodinách)

Minimální počet účastníků pro konání dílny je 6. Počet míst je omezen na maximálně 12 účastníků – využijte prosím rezervací níže.

 

 

Rezervace

Rezervace této události už nejsou dostupné.

Lektor

Pavel Hak

Jmenuji se Pavel Hak a pohybem, kreativitou a muzikoterapií se ve volném čase zabývám 5 let. Obohacením jsou rovněž zkušenosti v bojových uměních a sportech jako nohejbal, volejbal a další rekreační sporty. Tento rok jsme také založili pohybovou skupinu "Pohyb JáM" a pracujeme na vystoupení "ŽidlePina" , které mělo premiéru na Jaroměřském festivalu Artšpital. Studiem v Praze u Markéty Gerlichové (muzikoterapie) a Reny Milgrom (současný tanec, vědomý pohyb) a dalším sebezkušenostním výcvikem získávám přesvědčení a impulsy pracovat tímto způsobem ve skupinových dílnách jako je právě tato "Experimentální dílna pohybů, hlasů a rytmů".

www.hapave.blog.cz