Everest – treky a šerpové

Největším překvapením Himálaje jsou Šerpové. Za dlouhá léta jsme poznali různé tváře hor. Ta šerpská je nejkrásnější! Šerpové jsou dokonale provázáni s dobýváním himálajských vrcholů. Bez jejich obětavosti by většina expedic ani nezačala. Jejich stálý smích vyučuje naše často zádumčivé tváře radosti ze skromného života. Mají svérázný smysl pro humor, dokáží se smát i sami sobě. Organismus Šerpů je lépe uzpůsoben výškám. Kde my lapáme po dechu v řídkém vzduchu, domácí kmitají jak včelky na česně. Nelze se rovnat s jejich tempem, oni se ve výškách skutečně narodili!

 

Vstupné 60 Kč

Rezervace

Rezervace této události už nejsou dostupné.

Lektor

Dominika Kobzová